Snabba spåret – en paketutbildning i Svenska som andraspråk

Snabba spåret är en intensivutbildning i Svenska som andraspråk som riktar sig till utländska akademiker som vill läsa svenska snabbt. Utbildningen är på 40 veckor och är uppdelad i två terminer.

På hösten läser man Svenska som andraspråk på grundskolenivå  och Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå . På våren läser man Svenska som andraspråk 2 , Svenska som andraspråk 3 , Skrivande och Samhällskunskap 1b.

Utbildningen ges som en blandning av när- och fjärrundervisning och är på heltid. För att komma in på Snabba spåret måste man klara skriftligt prov och genomgå en intervju.

Ingen start hösten 2023