Snabba spåret – en paketutbildning i Svenska som andraspråk

Snabba spåret är en intensivutbildning i Svenska som andraspråk som riktar sig till utländska akademiker som vill läsa svenska snabbt. Utbildningen är på 40 veckor och är uppdelad i två terminer. På hösten läser man Svenska som andraspråk på grundskolenivå (paket 1 v.32-41) och Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå (paket 2 v.42-2). På våren läser man Svenska som andraspråk 2 (paket 3 v.3-12), Svenska som andraspråk 3 (v.13-22), Skrivande (v.3-v.22) och Samhällskunskap 1b (v.3-22). Utbildningen ges som en blandning av när- och fjärrundervisning och är på heltid. För att komma in på Snabba spåret måste man klara skriftligt prov och genomgå en intervju.

Snabba spåret har tre intagstillfällen:

Kursstart v 32 Paket 1:
Grundskolenivå - ansökan öppnar v.17 och sista ansökningsdag är 17/6 v.24 – förkunskaper SFI-D eller motsvarande 

Kursstart v 42 Paket 2:
Gymnasienivå Sva 1 - ansökan öppnar v.34 och sista ansökningsdag är 23/9 v.38– förkunskaper Sva grund dk4 eller motsvarande (B2)

Kursstart v 3 Paket 3:
Gymnasienivå Sva 2 och Sva 3 - ansökan öppnar v.44 och sista ansökningsdag är 9/12 v.49– förkunskaper Sva1 eller motsvarande (C1)