En elev och en lärare som sitter framför en dator i ett klassrum

Komvux som särskild utbildning (LÄRVUX)

På Lärvux erbjuds undervisning för vuxna med en intellektuell funktionsvariation eller en förvärvad hjärnskada.

Om utbildningen/kursen

Komvux som särskild utbildning - studier i lugn takt som underlättar vardagen

Lärvux är kommunens namn på skolformen Komvux som särskild utbildning . Målet är att vuxna med en intellektuell funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och att utvecklas som person. Du har rätt att läsa på Lärvux från och med hösten det år du fyller 20 år. Du kan läsa mer om Komvux som särskild utbildning på Skolverkets hemsida

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Utbildningen på Lärvux ordnas i form av kurser eller via en lärlingsutbildning. Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar och du får som elev möjlighet att utveckla din förmåga att lösa problem i vardagslivet enskilt och tillsammans med andra.

Läs mer om kursinnehållet på Skolverkets hemsida

Utbildningslängd/kurslängd

Som elev på Lärvux bestämmer du själv vilka mål du har med dina studier. Varje elev har en individuell studieplan. Du kan läsa en enstaka kurs eller flera kurser. Det finns även möjlighet att läsa ämnesområden. Det går bra att kombinera dina studier med ett arbete, en daglig verksamhet eller annan sysselsättning.

Studieform

Det finns möjlighet att studera på plats och även på distans. 

Studietakt

I den individuella studieplanen lägger vi upp den studietakt som passar bäst för varje enskild elev. Så länge det sker en progression får man som elev studera vidare.

Efter utbildningen

Målet med utbildningen är oftast att eleven känner en personlig utveckling. Det kan även vara att eleven kan arbeta mer självständigt på sitt arbete eller klara en uppgift och känna en större delaktighet än tidigare.

Studiefinansiering

Utbildningen är kostnadsfri och Lärvux bekostar material som skolböcker, anteckningsblock och övrigt skolmaterial. Studerande vid Lärvux har inte rätt till att söka CSN.

Utbildningsstart/kursstart

Vissa kurser har nyintag vid terminstarter med generellt kan man ansöka till Lärvux kontinuerligt och studier kan starta efter inskrivningssamtal och en upprättad studieplan.

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här