Byggutbildning + svenska som andraspråk grund

Murare, plattsättare, golvläggare och anläggningsarbetare

Om utbildningen/kursen

Nu kan du studera yrkeskurser inom ovanstående yrkesområden samtidigt som du läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Vi startar med en introduktionskurs där du får en bred bild av vad byggyrket innebär. Du varvar praktiskt arbete med undervisning i svenska som andraspråk. Du kommer därefter få möjlighet att välja inriktning mot murare, golvläggare, plattsättare och anläggningsarbetare.

Du kommer att läsa svenska två dagar i veckan och övriga dagar läser du kurser inom byggområdet. När du har läst klart svenskan kommer du enbart läsa yrkeskurser.

Anläggningsarbetare
Anläggningsarbetarens arbetsuppgifter kan vara ledningsbyggnad, anläggning av gräsytor, plantering, stensättning, vägarbete och grundläggningsarbete mm. I utbildningen ingår också enklare snickeri, betongarbete, armering och murning.

Golvläggare
Som golvläggare jobbar du enbart i inomhusmiljö. Arbetet är mycket självständigt och kan innebära mycket kontakter med kunder. Det finns även firmor som specialiserar sig på industrigolv och specialgolv i miljöer som kräver extrem stryktålighet. Inom traditionell golvläggning jobbar man mycket med ytbeläggningar på golv, såsom olika sorters plastmattor, laminatgolv, trägolv med mera. Vanligt är även golvbeläggning i badrum, både på golv och väggar. Då är det särskilda bransch- och försäkringskrav som gäller, vilket kräver noggrannhet och kunskap. Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet. Rivning av gamla mattor, spackling och slipning innan golvläggningen.

Murare
Murarens huvudsakliga arbetsuppgifter är murning inomhus och utomhus, såväl  tegel- och blockmurning av valv, eldstäder och skorstensstockar. Du lär dig att putsa fasader för hand och med spruta samt att putsa väggar och tak inomhus i till exempel kyrkor. En del murare väljer att specialisera sig till kakelugnsmakare eller stuckatörer eller att bli specialister på eldfast murning.

Plattsättare
Plattsättaren arbetar med kakel, keramiska material, mosaik och andra plattor för utsmyckning och funktion. Arbetsuppgifterna kan vara plattsättning av inneväggar och golv i alltifrån badrum till storkök och simhallar. I arbetsuppgifterna ingår även underarbeten såsom enklare puts och fuktisolering.

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 85 veckor, 2 år

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.


Studietakt

100%

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande SFI D.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

 

Utbildningsstart/kursstart

31 oktober 2022

Ansökan

Ansökan öppen mellan 15 augusti – 15 september

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)