Studieplan

 

Svetsinriktning i Skövde

Industri Bas, Svets 750 poäng
KGYORI11D - Validering individuellt upplägg,
MÄIMÄN01 - Människan i industrin 1, 100p
MAEMAT01 - Materialkunskap 1, 100p
TILTIL01 - Tillverkningsunderlag 1, 100p
PRUINES00S -  Interna transporter (Truck), 50p
SAASVT00S -  Svets grund, 100p
MMA, SAAKÄL01S - Kälsvets 1 , 100p
SAAKÄL01S1 - Kälsvets 1 MIG/MAG, 100p
SAAKÄL01S  - Kälsvets 1 TIG, 100p

Svets Påbyggnad, 300 poäng
SAAKÄL02S - Kälsvets 2 (1 metod), 100p
SAASTU01S - Stumsvets 1 (1 metod), 100p
SAASTU02S - Stumsvets 2 (1 metod), 100p


Träindustriteknik i Tibro

Industriutbildning med inriktning Träindustriteknik 40 veckor. Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom träteknik, möbel och inredning.

Grundutbildning
HAVFIN01- Finsnickeri 1, 200 p
HAVFIN02- Finsnickeri 2, 200 p
MAEMAET01- Materialkunskap, 100
PRUINE00S- Interna transporter, 50 p
KGYORI11D- Validering individuellt upplägg

Fortsättningsutbildning
HAVFIN03- Finsnickeri 3, 200 p
HAVFIN04- Finsnickeri 4, 200 p
MÄIMÄN01- Människan i industrin, 100 p