Studieplan

Lager- och logistikutbildning

LAGLAP0 Lagerprocesser 200 p
KGYORI11 Introduktion yrkesutbildning 100 p
GODMAL0 Maskinell godshantering 200 p
GODHAT0 Hantering av varor och gods 200 p

Totalt 700 p