Distributionselektriker Påbyggnad

Är du redan utbildad elektriker och vill läsa till distributionselektriker? (800 p)

Om du redan är utbildad elektriker erbjuds du en unik möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning för att bli distributionselektriker. Under utbildningstiden är du garanterad en tidsbegränsad anställning hos det lärlingsförtag där du genomför det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) med avtalsenlig lön. Dis-tributionselektriker arbetar med lokalnät, låg- och högspänning 0,4-20kV, det så kallade distributions-näten i städer och på landsbygd. Att arbeta som distributionselektriker är ett fritt och omväxlande jobb men kräver samtidigt stor kunskap och problemlösningsförmåga. Flera av energibolagen i Skaraborg står bakom utbildningen och därför finns det stora möjligheter att du kan genomför det arbetsplatsför-lagda lärandet i din hemkommun. Utbildningstiden är då cirka 6 månader.

Utbildningslängd 21-26 veckor 

Studieplan:

Elkraftsteknik - 100p                                                                                                           
Orienteringskurs - 100p                                                                                                            
Lågspänningsnät - 100p                                                                                                       
Belysningsnät - 100p                                                                                                                          Högspänningsnät - 100p                                                                                                          Nätunderhållsarbete i stadsnät - 100p                                                                                          Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24 kV -100p                                                    
Nät- och transformatorstationer - 100p