Studieplan väktare

Studieplan väktare

Akut omhändertagande, BEVAKU0, 100
Bevakning och säkerhet, BEVBEV0, 300
Entreprenörskap, ENTENR0, 100
Kommunikation, PEDKOU0, 100
Människors miljöer, PEDMÄI0, 100
Psykologi 1, PSKPSY01, 50
Psykologi 2b, PSKPSY02, 50
Rätten och samhället, JURRÄT0, 100
Sociologi, SOISOO0, 100
Socialt arbete, SOCSOI0, 200
Svenska 1, SVASVA01/SVESVE0, 100
Träningslära 1, TRNTRN01, 100
Psykiatri 1, PSYPSY01, 100
Gymnasiearbete, GYARBF, 100

 Totalt 1600 poäng