Studieplan

Studieplan, Vård-och omsorg, valideringspår

Anatomi och fysiologi 1, 50
Anatomi och fysiologi 2, 50
Funktionsförmåga 1, 100
Omvårdnad 1, 100
Psykologi 1, 50
Social Omsorg 1, 100
Hälso-och sjukvård 1, 100
Psykiatri 1, 100
Gerontologi, 100
Social Omsorg 2, 100
Funktionsförmåga 2, 100
Hälso- och sjukvård 2, 100
Omvårdnad 2, 100
Psykiatri 2, 100
Vård-och omsorg specialisering, 100

För att få diplom från Vård-och omsorgscollege måste du ha godkända betyg i 1500 poäng.
Förutom ovanstående kurser ska kurserna svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1 ingå samt Samhällskunskap 1a1eller motsvarande kurser.