Studieplan

Termin 1
Svenska som andraspråk delkurs 1, 100 poäng
Svenska som andraspråk 2, 200 poäng
Social omsorg 1, 50 poäng
Yrkessvenska, orienteringskurs
Data, orienteringskurs

Termin 2
Svenska som andraspråk delkurs 3, 200 poäng
Svenska som andraspråk 4, 200 poäng
Social omsorg 1, 50 poäng
Yrkessvenska, orienteringskurs
Data, orienteringskurs