Studieplan

Verktygs- och materialhantering, VEKVEK0, 100 p
Systemuppbyggnad, SYSSYT0, 100 p
Sanitetsteknik 1, VVISAN01, 100 p
Värmeteknik 1, VVIVAR01, 100 p
VVS svets och lödning rör, VVIVVS0, 100 p
Praktisk ellära, ELLPRA0, 100 p
Sanitetsteknik 2, VVISAN02, 100 p
Värmeteknik 2, VVIVAR02, 100 p
VVS teknik, VVSVVT0, 200 p
Entreprenadteknik, VVIENT0, 100 p
Injusteringsteknik, SYSINJ0, 100 p
VVS gassvetsning rör, ELCELO01, 100 p
Värmelära, SYSVÄM0, 100 p
Komvuxarbete VVS-montör, KVARVF, 100 p

Studiepoäng 1500