Elektriker

Vuxenutbildning Skövde erbjuder en elektrikerutbildning med två olika inriktningar, industrielektriker/servicetekniker respektive installation.

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd både för dig som saknar grundläggande utbildning och för dig som redan har grundutbildning men vill komplettera dina yrkeskunskaper och vidareutbilda dig inom området. Arbetsplatsförlagd utbildning kan komma att ingå i utbildningen.


Industrielektriker/servicetekniker
Vill du arbeta med maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem ska du välja inriktningen imdustritekniker. Du får en grundläggande elektrikerutbildning samtidigt som du skaffar dig kunskaper i styrteknik, PLC-programmering, robotteknik samt mät- och reglerteknik. Du lär dig att installera och konstruera program som får en maskin att utföra olika arbetsmoment.

 

Installationselektriker
Vill du arbeta som elektriker ska du satsa på inriktningen Elteknik. Här specialiserar du dig inom området modern kraft- och belysningsteknik i kontor, bostäder och affärs- och industrilokaler. Du får lära dig arbeta med elektriska installationer vid ny- och ombyggnation och som serviceelektriker. 

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för elektriker

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 64 veckor

Studieform

Skolförlagd - skolförlagd utbildning innebär att du är större delen av undervisningen är i skolan men du är garanterad minst 15 % apl (arbetsplatsförlagd lärande) som du genomför på företag.

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

Förutsättningar för att studera på installationselektriker: kunskaper motsvarande svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A, engelska 5/A och matematik 1/A

Förutsättningar för att studera på industrielektriker/servicetekniker: kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

För att få ut ett certifikat som industrielektriker (efter avslutad utbildning) kräver ECY även godkända betyg på gymnasienivå i svenska, matematik och engelska. 

Här kan du läsa mer om vad du behöver för att kunna jobba som elektriker 
Elbranschens centrala yrkesnämnd

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer 
CSN - studiefinansiering (skovde.se)


Utbildningsstart/kursstart

31 oktober 2022

Ansökan

Ansökan öppen mellan 15 augusti – 15 september

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.