Industriutbildning - svets, trä

Vuxenutbildning Skövde erbjuder industriutbildning med olika inriktningar mot svetsteknik och träindustriteknik och olika yrkesutgångar som: svetsare, maskinsnickare, hyveloperatör och ytbehandlare.

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom industribranschen mot svets och trä. Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att jobba inom industribranschen.

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella kurser för kommunal vuxentubildning på gymnasial nivå inom industritekniska programet. Utbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter inom svets och träindustri. Inledningsvis läses en gemensam industribas och därefter en påbyggnadsdel mot svets eller trä.

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för industri

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 40 veckor vid 100% studietakt varav sex utbildningsveckor är arbetsförlagda.

Studieform

Det ingår arbetplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Du kommer att göra  minst 15% av utbildningstiden som APL.

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningsstart/kursstart

21 mars 2022

Ansökan

Är öppen mellan 15 januari - 15 februari

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.