Välkommen till Vuxenutbildning Skövde och Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningen startar den 30 augusti följt av den första närträffen som sker digitalt den  13 och  14 september. I pdf:en välkommen till Demensspecialiserad undersköterska hittar du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc samt dina första uppgifter.

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan om studiemedel.

210830 - 220114 - 50 yh poäng 
220117 - 220603 - 50 yh poäng
220829 - 230113 - 50 yh poäng
230116 - 230602 - 50 yh poäng

Välkommen!