Till dig som är antagen

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.

Du startar utbildningen 30 augusti. Inför den första närträffen som kommer att ske digitalt onsdag 1/9 och torsdag 2/9  startar du med en uppgift som handlar om att "presentera dig".

Du hittar mer information om uppgiften i  "Välkommen till yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" som finns under dokument på denna sida. I dokumentet hittar du även annan värdefull informatiom inför kursstart.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Anne Kruse. Du hittar kontaktuppgifter i häften "välkommen till specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" under dokument.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:

210830 - 220114 - Yhpoäng 50
220117 - 220603 - Yhpoäng 50
220829 - 230113 - Yhpoäng 50
230116 - 230602 - Yhpoäng 50

Välkommen!