Programplan över utbildningen

För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och utbildningen Bygg- och anläggningsledare

(Sidan uppdateras under sommaren-2021)

Utbildningen startar onsdagen den 1 september kl 09.00. Vi samlas på skolan på Regementsgatan 7 för upprop och introduktion. Vi kommer att vara på andra våningen. 

Notera att det endast finns personalparkering vid skolan. P-tillstånd erfordras precis utanför skolbyggnaden. Studerande hänvisas till bostadsområdena i närområdet där datumparkering tillämpas alterantivt pakeringshus vid Regionens hus (stationen).

Information om utbildningen finner du nedan och den kommer att uppdateras  under sommaren. 

Vid eventuella problem ta i första hand kontakt med utbildningsledare Klas Hedenberg och i andra hand vår gemensamma reception på telefon 0500-49 77 00 alternativt e-post: vuxenutbildning@skovde.se.

Studietider och poäng för ansökan till CSN

210830 - 220114 -- 100 p
220117 - 220603 -- 100 p

Information om utbildningen

Yh - utbildningen till Bygg- och anläggningsledare har tagits fram i nära samarbete med den lokala bygg- och anläggningsbranschen i Skaraborg, för att motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheterna.

Programplan

Programplan syns i bilden ovan och är en plan som kan komma att förändras om det ses som nödvändigt för att få en bättre utbildning. LIA-perioderna  (Lärande I Arbete) är avstämda med ledningsgruppen för att de skall kunna tillgodose utbildningens behov på bästa sätt. 

Upplägg

Utbildningen är en s.k. platsbunden utbildning och genomförs vid YH-skolans lokaler vid Regementsgatan i Skövde. Utbildningen bedrivs på helfart (40 timmar/vecka). Det krävs att du är aktiv i din lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt. Utbildningen består av fjorton kurser. Till varje kurs finns studiehandledning på Teams med kursplanering, litteraturlista och studieinformation. De olika kurserna i utbildningen har en egen tidsram med start- och slutdatum. Det är viktigt att du följer kursplaneringen. Kursvärdering genomförs i samband med respektive kursavslut.

Vi planerar för undervisning under onsdag, torsdag och fredag under terminen för att hantera schema och minska kontakten med övriga studerande på bästa sätt. 

Kurslitteratur

Litteraturen bekostar du själv. Vår ambition är att använda bra litteratur till rimligt pris. 
I första kursen Byggprocessen används kursboken Teknikhandboken - För byggarbetsplatsen och andra i byggsektorn från Byggföretagen. Boken kommer att kunna köpas av oss till rabatterat pris. Vi återkommer.

I kursen Hållbarhet i byggbranschen används materiel som erhålls under kursen. 

I kursen Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö andvänds delvis material som köps genom oss.

För kursen Ledarskap 1 är  litteraturen inte fastställd än. 

I kursen Byggfysik används litteratur som ges ut av BUc (Byggbranschens Utbildningscenter). Litteraturen genomgår en revidering och beräknas vara klar i september. 

 

Lärplattform

Utbildningen komer att använda Microsoft Teams som lärplattform.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildningsanordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Klas Hedenberg (se kontaktuppgifter) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet.

Corona pandemi och digital undervisning

Med anledning av rådande pandemisituation i samhället eller då finner det lämpligt av andra pedagogiska skäl kommer vi ibland att genomföra utbildningens träffar via digitala tjänster istället för på plats på skolan. Tänk på att du behöver en dator med en stabil internetuppkoppling samt tillgång till kamera och mikrofon för dessa tillfällen.

Varmt välkommen!

Klas Hedenberg utbildningsledare
E-post: klas.hedenberg@skovde.se
Mobil: 0766-98 6494