För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och Yh-Stödpedagog

Utbildningen startar den 30 augusti med en närträff som sker digitalt måndag och tisdag 30 och 31 augusti.

Innan närträffen har du en första uppgift som beskrivs i pdfén "Välkommen till Stödpedagog" som du hittar under dokument på denna sida. Där hittar du även kontaktuppgifter om du har frågor, kursplaner etc.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Anne Kruse. Du hittar kontaktuppgifter i häften "välkommen till specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" under dokument.

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan för studiemedel. 
210830 - 220114 - Yhpoäng 50
220117 - 220603 - Yhpoäng 50
220829 - 230113 - Yhpoäng 50
230116 - 230602 - Yhpoäng 50

Välkommen!