Information om våra rutiner för klagomål

Om du som studerande anser att Skövde Yrkeshögskola inte tillhandahåller eller fullgör det Skövde Yrkeshögskola enligt lag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du klagomål på utbildningen ska du:

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 
  • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till enhetschef för Skövde Yrkeshögskola. Du når enhetschef genomt Kontaktcenter. Enhetschef utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via Kontaktcenter som du når under fliken kontakta oss. Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

Gäller klagomålet kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig enhetschef klagomålet. Gäller klagomålet enhetschefs agerande är det avdelningschef som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.