Pussel med en bit som läggs till

Komplettering avslutad kurs

Hur prövningar går till för att komplettera avslutad kurs.

Allmänt gäller

Prövningen sker utifrån den kursplan och aktuell utbildningsplan för den utbildningsomgång som den studerande antogs till. Detta oavsett om utbildningsanordnaren vid prövningstillfället har nya beviljade utbildningsomgångar med helt eller delvis ändrad/e utbildningsplan och kurser. 

Avslutad kurs med betyget Icke Godkänt

De kursmål som ej sedan tidigare är uppnådda i aktuell avslutad kurs prövas en gång. Kursplanens principer för betygssättning tillämpas. Former för kunskapskontroll enligt kursplanen tillämpas eller motsvarande former.
Gäller samtliga kurser i utbildningen inklusive Lärande i arbete (LIA) och examensarbete i de utbildningar där det är förekommer.

Avslutad kurs med betyget G

Godkända betyg kan ej prövas för högre betyg.

Hur länge kan man komplettera?

Komplettering skall vara avslutad inom sju månader efter den aktuella utbildningsomgångens ordinarie slutdatum.

(Upppdaterad 22-02-02)