Värdegrund

Skövde Yrkeshögskola ska förmedla kunskaper och stödja de studerande så att de kan arbeta och verka i samhället. Skövde Yrkeshögskolas värdegrund utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.