Till dig som är antagen

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildningen specialistundersköterska inom äldreomsorg


Utbildningen startar 29 augusti.  Under första veckan kommer du delta i en introduktionsträff som sker digitalt. Du hittar mer information  i  "Välkommen till specialistundersköterska inom äldreomsorg" som du hittar om du "klickar här". I dokumentet hittar du även annan värdefull information inför kursstart.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:
Ht22: 220829-230113    Yh poäng 50
Vt23: 230116-230602     Yh poäng 50
HT23: 230828-240112   Yh poäng 50
Vt24: 240115-240531     Yh poäng 50

Välkommen!