Välkommen till Vuxenutbildning Skövde och Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningen startar den 29 augusti följt av den första närträffen som sker på plats i Skövde 12 & 13 september.

I pdf:en välkommen till Demensspecialiserad undersköterska som du hittar om du "klickar här".  hittar du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc samt dina första uppgifter.

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan om studiemedel.
Ht22: 220829-230113 Yh poäng 50
Vt23: 230116-230602 Yh poäng 50
HT23: 230828-240112 Yh poäng 50
Vt24: 240115-240531 Yh poäng 50

Välkommen!