Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och Medicinsk sekreterare!

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och medicinsk sekreterare


Utbildningen startar

Måndag: 29 augusti
Tid: 09.00
Sal: T 208, plan 2
Adress: Regemenstgatan 7, 541 46 Skövde

Information om utbildningen, ramschema, litteratur, kontaktuppgifter samt annan viktig information inför starten finns i pdfén " Välkomstbrev till MS YHMS12" som du hittar om du "klickar på länken här."

Studietider och poäng för ansökan till CSN (första året)

HT22: 220829-230113    Yh poäng 100
VT23: 230116-230602    Yh poäng 100

Vid eventuella frågor ta i första hand kontakt med utbildningsledare Jessica Wänghult och i andra hand vår gemensamma reception på telefon 0500-49 77 00 alternativt e-post: vuxenutbildning@skovde.se.

Adress

Regementsgatan 7,
541 46 Skövde

 Varmt välkommen!

 Jessica Wänghult utbildningsledare
E-post: jessica.wanghult@skovde.se
0500-49 77 15