Till dig som är antagen

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.

 

Du startar utbildningen 29 augusti. Inför den första närträffen som kommer att ske onsdag 31 augusti - 1 september startar du med en uppgift som handlar om att "presentera dig".

Du hittar mer information om uppgiften i  "Välkommen till yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" som du hittar om du klickar här. I dokumentet hittar du även annan värdefull informatiom inför kursstart.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Helene Hillarsdotter.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:
Ht22: 220829-230113 Yh poäng 50
Vt23: 230116-230602 Yh poäng 50
HT23: 230828-240112 Yh poäng 50
Vt24: 240115-240531 Yh poäng 50

Välkommen!