Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och yrkeshögskoleutbildningen ambulanssjukvårdare

 

Utbildningsstart/upprop
Datum: måndagen den 17 augusti 2020 (vecka 34)
Tid: klockan 09.00
Lokal: Ambulansstationen Skövde, Gruvgatan 2, lokal Tranan

Utbildningslokaler
Utbildningen kommer i huvudsak att bedrivas i följande fastigheter;
Vuxenutbildningen Skövde, Regementsgatan 7, Skövde
Ambulansstationen Skövde, Gruvgatan 2, Skövde

Studerandeparkering:
Observera anvisade parkeringsplatser på Gruvgatan 2.
Skolan saknar studerandeparkering vid Regementsgatan, vi hänvisar till närliggande gator (ob-servera datumparkering).

I lokalen vid ambulansstationen finns tillgång till kylskåp och microvågsugnar för medhavd mat.

Passerkort till ovanstående lokal kommer att erhållas i början av terminen, ni som redan har tjänste - ID från VG - region ber vi er ta med detta tisdagen 18/8.

Covid - 19
På grund av covid-19 kan en eller flera av de inplanerade lektionerna komma att hållas på di-stans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Men de angivna da-tumen och tiderna gäller.

Uppdatering av information
Skolans hemsida kommer att uppdateras flera gånger under vecka 33.

Viktig information ang. körkortstillstånd
Körkortsutbildning för C1-körkort påbörjas redan under vecka 35. Då behöver du ha ett körkortstillstånd. Du som antagits och tackat ja till utbildningen ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkort. Ansökan görs hos Transportstyrelsen. Ansökan om körkortstillstånd ska göras mycket skyndsamt då det är långa handläggningstider. Läs informationsbladet här .... länk

Du som redan har C1/C-körkort.
Vi behöver veta detta för att planera C1-körkortsutbildningen. Vänligen meddela innan utbildningsstart detta till fredrik.l.strand@skovde.se

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan om studiemedel
200817 - 201218 Poäng för CSN – 90 yrkeshögskolepoäng
210111 - 210611 Poäng för CSN – 110 yrkeshögskolepoäng

LIA-perioder
LIA 1: v. 47-50, 2020
LIA 2: v. 15-22, 2021

Kursbeskrivningar
Finns här .... pdf med kursinnehåll
Utbildningen startar med följande tre kurser: Akutsjukvård, Arbetsmiljö och ergonomi och Ford-okunskap och körteknik.
Du kan själv förbereda dig genom att repetera grundläggande anatomi och fysiologi kunskaper innan utbildningen startar, utbildning bedrivs i perioder i högt tempo.

Preliminärt ramschema för utbildningens första vecka (v. 34)
Måndag 17/8

09:00-11:30 Uppstart Ambulansstationen (Gruvgatan 2)
11:30-12:30 Lunch 
12:30 -15:00 Intro kursen Fordon och körteknik

Tisdag 18/8

08:30-11:30 Ambulansstationen (Gruvgatan 2) - Intro C1, Söderkulla Trafikskola.
11:30-12:30 Lunch
12:30-15:00 Ambulansstationen– intro kursen Akutsjukvård

Onsdag 19/8

09:00-15:00 Aktivitets- och lära-känna-dag på Billingehus, samling på stadion
• Gemensamma aktiviteter och övningar.
• Fystest: 5 km löpning, kettlebells x 2 á 24 kg, handstyrka, mm.
• Introduktion av kursen Arbetsmiljö och ergonomi
• Gemensam matlagning utomhus

Denna dagen är det kläder efter väder principen då vi är utomhus. Medtag lämpliga träningsklä-der och joggingskor duschmöjligheter finns.

Torsdag 20/8
Självstudiedag med fokus på teori till körkortsutbildningen (bok och inlogg till e-läromedel till körkortsteorin delas ut tidigare i veckan)

Fredag 21/8
Självstudiedag med fokus på teori till körkortsutbildningen
Under utbildningens första vecka ska sekretessförbindelse signeras.
Preliminärt ramschema för veckorna 34-47
Observera att annat schema gäller för vecka 34 – se ovan
Reservation för förändringar.

Måndagar 08,30 – 15,30
Tisdagar 08,30 – 15,30
Onsdagar 08,30 – 14,30
Torsdagar 08,30 – 15,30 (ojämn vecka - jämn vecka självstudier,)
Fredagar Självstudier

Observera att ramschemat är preliminärt. Det förekommer moment i utbildningen på andra tider tex vissa fredagar ex. körlektioner för C1-körkort, olika typer av övningar, föreläsningar och studiebesök.
• Andra tider gäller också under LIA.
• Vissa delar och moment av undervisningen bedrivs på annan ort än Skövde.
• Den studerande står då själv för ev kostnader.
• Utbildningen är heltidsstudier med 20 timmar platsbunden undervisning och 20 tim-mar egen inläsning per vecka.

Litteraturlista

Hösten 2020
Suserud, B-O, Lundberg Lars (red.) 2016. Prehospital akutsjukvård. andra upplagan. Stockholm: Liber AB. ISBN 978-47-11474-0
Wikström, J. 2018. Akutsjukvård.Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. tredje upplagan red. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 9789144115771
Behandlingsriktlinjer Nationella riktlinjer för Ambulanssjukvården 170501 FLISA

https://www.s112.se/wp-content/uploads/2018/05/SLAS-behandlingsriktlinjer-Vuxen-och-barn-20180102-2.pdf

Bok och webb för utbildning för C1-körkort (tillhandahålles av utbildningen, inget som de studerande ska ordna på egen hand)

Kompendier, länkar etc tillkommer - meddelas senare, även litteratur för VT - 19.

Personal i utbildningen
Fredrik Strand
Sonja Lööv
Lasse Binnösjö

Utbildningsledare/Lärare
Fredrik Strand
Fredrik.L.Strand@skovde.se
Tfn: 076-83 25 805

Studievägledare (även ev. CSN-frågor)
Joakim Wetterskog
joakim.wetterskog@skovde.se
0500-497706

Kontakt fram till och med vecka 33
Vuxenutbildning Skövde reception
vuxenutbildning@skovde.se
0500-497700

Varmt välkommen!