För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och utbildningen Bygg- och anläggningsledare

Utbildningen startar måndagen den 24 augusti kl 09.00. Vi samlas på skolan på Varnhemsgatan 1 (G-huset bakom Vuxenutbildningen) för upprop och introduktion. Ingången mitt på huset och sedan plan 2.

Notera att det endast finns personalparkering där p-tillstånd erfordras precis utanför skolbyggnaden. Studerande hänvisas till bostadsområdena i närområdet där datumparkering tillämpas.

Information om utbildningen finner du i dokumentet ”Välkommen till Bygg- och anläggningsledare” på denna sida.

Vid eventuella problem ta i första hand kontakt med utbildningsledare Klas Hedenberg och i andra hand vår gemensamma reception på telefon 0500-49 77 00 alternativt e-post: vuxenutbildning@skovde.se.

Studietider och poäng för ansökan till CSN
200824 - 201218 -- 85 p
210104 - 210611 -- 115 p

Varmt välkommen!

Klas Hedenberg utbildningsledare
E-post: klas.hedenberg@skovde.se
Mobil: 0766-98 6494