Handleda vård och omsorgspersonal inom demensområdet

  20 yrkeshögskolepoäng.                50% studietakt, distans, 230313 – 230505        
  18 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 5 februari.   Kursstart: 13 mars 2023.
  Ansökan är öppen
  Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 
  För dig som är antagen    

Du har nu möjlighet att söka kursen Handleda vård och omsorgspersonal inom demensområdet som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska. Kursen genomförs på tom plats och startar den 13 mars med sista ansökan den 5 februari.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om begrepp, teorier och metoder inom ledarskap och handledning inom demensområdet. Vidare ger kursen dig fördjupade kunskaper och färdigheter om kommunikationens betydelse för att handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet. Kursen ger dig också kunskap och färdigheter om betydelsen av ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt för att bidra till ett helhetsperspektiv för personen med demenssjukdom.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans. Kurstid: 230313 – 230505.

Undervisning och  handledning bedrivs via en lärplattform. Som studerande behöver du vara aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en digital introduktionsträff.

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00