Kirurgisk akutsjukvård

  35 yrkeshögskolepoäng.                 Distans, 50%, 230227–230602        
  8 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 10 februari.   Kursstart: 27 februari 2023.
  Ansökan stängd   Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 
  För dig som är antagen     

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper om de vanligaste sjukdomstillstånden inom kirurgisk akutsjukvård. Kursen ska även ge den studerande fördjupade kunskaper om symtom, behandling samt utredning kring de vanligaste kirurgiska sjukdomstillstånden inom akutsjukvård. Kursen ska också ge den studerande fördjupade kunskaper om och färdigheter om personcentrerad vård i mötet med patienter inom kirurgisk akutsjukvård. Kursen ger även den studerande fördjupad kunskap inom traumatologi och katastrofmedicin.

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans. Du förväntas vara en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. 

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%), eller motsvarande.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

 Utbildningsledare Helene Hillarsdotter

Helene Hillarsdotter
Helene.Hillarsdotter@skovde.se
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00