Medicinsk teknik och farmakologi

  20 yrkeshögskolepoäng.                50% studietakt, distans, 221024–221216        
  18 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 11 september.   Kursstart: 24 oktober 2022.
      Ansökan stängd
   För dig som är antagen   Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 

Du har nu möjlighet att söka kursen Medicinsk teknik och farmakologi som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård. Kursen genomförs på tom plats och startar den 24 oktober med sista ansökan den 11 september.

Inom akutsjukvården utförs medicintekniska uppgifter och det används medicinteknisk utrustning. I kursen Medicinsk teknik och farmakologi får du kunskaper och färdigheter att hantera vanligt förekommande områden kopplat till rutiner och styrdokument för patientsäkert arbetssätt. I kursen får du också möjlighet att tillämpa medicintekniska arbetsuppgifter genom praktisk träning under en närträff. Du får också kunskaper om allmän farmakologi på fördjupad nivå.

Kursens mål och syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom akutsjukvården när det gäller vanligt förekommande områden inom medicinsk teknik. Kursen har även som syfte och mål att ge fördjupade kunskaper och färdigheter om rutiner och styrdokument för att hantera vanligt förekommande områden inom medicinsk teknik i akutsjukvården utifrån patientsäkert arbetssätt. Kursen ska också ge den studerande fördjupade kunskaper om allmän farmakologi.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans med närträffar. Dessa sker 26-27/10 och 14-15/12. Närträffarna genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 221024 – 221216. 

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff. 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

 Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Helene Hillarsdotter
Helene.Hillarsdotter@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00