Välkommen till YH - Demens och kognitiv svikt

Utbildningen startar den 26 januari med en digital närträff.

I pdf:en välkommen till  YH - Demens och kognitiv svikt som du hittar om du "klickar här".  har du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
Vt23: 230116–230519     Yh poäng 30       

Välkommen!