För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och Yh-Stödpedagog

 

Utbildningen startar den 29 augusti med en närträff 29 och 30 augusti.

Innan närträffen har du en första uppgift som beskrivs i pdfén "Välkommen till Stödpedagog" som du hittar om du klickar här. Där hittar du även kontaktuppgifter om du har frågor, kursplaner etc.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Anne Kruse. 

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan för studiemedel. 
Ht22: 220829-230113    Yh poäng 50
Vt23: 230116-230602     Yh poäng 50
HT23: 230828-240112   Yh poäng 50
Vt24: 240115-240531     Yh poäng 50

Välkommen!