Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi

  100 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (2 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: -   Kursstart: Ingen kursstart 2023.
  Ansökan är stängd.
   
  Folder    Utbildningen ger dig ett utbildningsbevis.

Utbildningen till Specialistutbildad undersköterska/ stödassistent inom välfärdsteknologi startar tyvärr inte hösten 2023 då vi inte fått den beviljad vid omsök.

Specialistutbildad undersköterska/ stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig möjlighet att vara med och utveckla framtidens vård och omsorg. Digitalisering erbjuder stora möjligheter för framtidens vård och omsorg. Användningen av välfärdsteknologi väntas öka kraftigt. Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att leda, handleda och stödja personer med välfärdsteknologi. 

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och använda av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommuner och regioner SKR).  


Ledningsgruppens ordförande”För våra verksamheter är det av stor vikt att vi har omsorgs-personal med bred kompetens. Välfärdsteknik blir allt vanligare i det dagliga arbetet, och inom detta ämne utvecklas allt nu i en snabb takt, vilket är både inspirerande, intressant och det viktigaste att det underlättar i vardagen för den som har behov av stöd och hjälp för att kunna få känna sig självständig.”


Agneta Harrysson-Andersson, Enhetschef vård och omsorg i Mariestads kommun och ordförande i YH-utbildningens ledningsgrupp.


Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Ingen yrkeserfarenhet från vård och omsorg krävs för att söka utbildningen - du kan söka direkt efter studenten från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan).

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50 %). I utbildningen ingår fem närträffar på plats i Skövde, däremellan bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Följande kurser ingår i utbildningen: 

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen      Poäng   
Välfärdsteknologi 1 20
Välfärdsteknologi 2 40
Kvalitetsutveckling 20
Leda och handleda 20

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Observera att utbildningen inte innehåller någon praktik i form av LIA (Lärande i arbete) utan utgörs endast av ovanstående teoretiska kurser.


"Välfärdsteknologin är på framfart i hela samhället och den här utbildningen har gett mig mer kunskap i hur vi kan möta den i våra verksamheter. Jag har också fått nya verktyg för hur vi kan jobba systematiskt och kvalitetssäkert med förbättringsarbete av den teknik som redan finns i verksamheten idag likväl som ny teknik som implementeras. Utbildningen har också gett mig nya perspektiv på användningsområdet, både för personerna i våra verksamheter och för oss personal."
Maria Söderberg, stödassistent korttidsverksamhet Tallkotten
Studerande på utbildningen 2018-2019 

Student på utbildningen

 

”Tack vare utbildningen fick jag jobb som Digital Fixare inom Skövde kommun, med helt nya arbetsuppgifter och ett givande jobb där jag hjälper äldre med teknik. Utbildningen visade mig möjligheterna med dagens teknik så som VR, tekniska hjälpmedel och hur dessa kan implementeras inom vård och omsorg.

 Erik Uhlin, Digital Fixare, Skövde. Studerade på utbildningen 2019-2020 


Vilka förkunskaper behöver du?

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt något av de två alternativen nedan som särskilda förkunskaper:

  • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inklusive kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, vård- och omsorgsarbete 2 eller motsvarande kunskaper.

Eller

  • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Barn- och fritidsprogrammet inklusive kurserna Kommunikation, Människans miljöer, Specialpedagogik 1 eller motsvarande kunskaper.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Typ av examen

Utbildningen omfattar 100 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).

Studieform

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under ett år på halvfart. I utbildningen ingår fem närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar två dagar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Du behöver ha tillgång till dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet för att kunna ta del av undervisningen och lämna in uppgifter. Utbildningens upplägg skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde. Kostnader för litteratur tillkommer.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson

Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00

Vi samverkar med: