För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

 

Utbildningen startar 29 augusti.  Under första veckan kommer du delta i en introduktionsträff som sker digitalt. Du hittar mer information  i  "Välkommen till YH Specialistutbildad undersköterska  stödassistent inom välfärdsteknologi" som du hittar om du "klickar här". I dokumentet hittar du även annan värdefull information inför kursstart.

Du hittar även övrig information bla kursbeskrivningar, studietider, kontaktuppgifter i samma pdf.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:
Ht22: 220829-230113    Yh poäng 50
Vt23: 230116-220602    Yh poäng 50

Välkommen!