Kort utbildning - Palliativ vårdfilosofi 20 Yh poäng

Du har nu möjlighet att söka en kortare utbildning i Kommunikation och samtal som är en del av vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska. Utbildningen startar den 22 februari med sista ansökan den 5 februari

Kort utbildning - Palliativ vårdfilosofi, 20 YH-poäng

Du har nu möjlighet att söka en kortare utbildningen i Palliativ Vårdfilosofi som är en del av vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska. Utbildningen startar den 23 augusti med sista ansökan den 31/5.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i palliativ vårdfilosofi samt kompetenser och färdigheter i att ge palliativ vård och omsorg med fokus på värdighet och välbefinnande. Vidare ger utbildningen fördjupande kunskaper om symtom och tecken som kan förväntas i livets slutskede samt verktyg för att anpassa vården och omsorgen till personens förmågor och behov. 

Vilka förkunskaper behöver du

–  Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng

20

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med två närträffar. Dessa sker den 25/8 samt 13/10. Med anledning av rådande pandemi kommer den inledande närträffen att genomfö-ras digitalt och besked kommer att ges om närträff två när utbildningen startar. Närträffarna innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna be-drivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokon-ferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Antal platser

14

Kurstid

210823-211210

Studietakt

Deltid 25 %

Sista ansökan

31 maj

Ansökan

Ansökan stängd