Kort utbildning - Kvalitetsarbete 40 Yh poäng

Kort utbildning - Kvalitetsarbete, 40 YH-poäng Du har nu möjlighet att söka kursen Kvalitetsarbete som är en del av vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska. Utbildningen startar den 13 december med sista ansökan den 14/11.

Kursen ger fördjupade kunskaper om kvalitetsbegrepp, modeller, metoder och verktyg för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Du lär dig tillämpa modeller och metoder för att genomföra, dokumentera och presentera ett kvalitets- och förbättringsarbete. Vidare ger kursen färdigheter i att reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett sa-lutogent perspektiv.

Vilka förkunskaper behöver du:

– Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
– Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
– Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng:

40

Studieform:

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med två närträffar. Dessa sker den 2/2 samt 30/3. Närträffarna genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler på Regementsgatan 7 .

Närträffarna innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en digital introduktionsträff i Zoom.

Antal platser:

14

Kurstid:

211213 – 220520 (uppehåll vecka 52)

Studietakt

25%

Sista ansökan

14 november

Ansökan

För att påbörja din ansökan klicka här