Vi bygger om på Vuxenutbildning Skövde!

Under juni månad blev G-huset på Wennerbergs gata färdigt för inflytt efter en omfattande renovering. Där finns nu Skövde Yrkeshögskola samt delar av administrationen, gymnasial yrkesutbildning i form av vård- och omsorgsutbildning samt vår lärlingsutbildning vilka tidigare har funnits i lokaler på Trängen, Regementsgatan 7.

I nästa steg renoveras det vidare i F-huset på Wennerbergs gata, under en större omfattning, vilket har gjort att vissa delar av vår verksamhet har tillfälligt fått flytta till Regementsgatan 7 tills renoveringen av F-huset är färdig.

På Regementsgatan 7 finns därför just nu vår utbildning i svenska för invandrare (Sfi), vår reception som hjälper dig med frågor som rör hela Vuxenutbildningen, delar av administrationen samt studie- och yrkesvägledare.

Kvar i F-huset finns Lärvux samt våra teoretiska kurser på grundläggande- och gymnasial nivå.