Övrigt

Information om hur du avbryter en kurs, framför ett klagomål eller få en inblick i Vuxenutbildningens värdegrundAvbrott

Anmäl avbrott via vår e-tjänst

Anmäl här om du behöver avbryta en eller flera kurser du läser vid Vuxenutbildningen i Skövde. Du ska också alltid meddela din lärare.CatchUp

För dig som är ung och har ekonomiskt bistånd

CatchUp är en verksamhet som vänder sig till dig som är 18-29 år och behöver hjälp med att hitta en väg vidare – till utbildning eller framtida arbete. Catch Up gör tillsammans med dig som deltagare en kartläggning av vilka behov du har och utifrån den erbjuds du olika aktiviteter. Målet är att du ska bli självförsörjande, främst genom att komma ut i arbete eller genom att börja studera. Varje deltagare har sin egen planering.

Catch Up's lokaler finns på Kungsgatan 18 och är öppna alla vardagar mellan kl. 08.30-12.00. Lokalerna används för olika aktiviteter utifrån vilket schema och planering du har. Nedan finns en kort beskrivning av de olika aktiviteter som vi arbetar med.

Aktiviteter

 • Söka arbete - Som deltagare får du stöd i att skapa ett CV och ansökningsbrev. Du får även stöd i att på olika sätt söka arbete.

 • Studier - Catch Up samarbetar med Vuxenutbildningen i Skövde. Genom detta får du möjlighet att studera enstaka kurser i Catch Up's lokaler och på Vuxenutbildningen. Studietrappan används som modell för planering av studierna.

 • Stödjande och motiverande samtal - Som deltagare erbjuds du samtal för stöd och för att öka din motivation på din väg att bli självförsörjande.

 • Praktik - Det finns möjlighet att ha praktik som en del i din planering. Praktikplatsen väljs utifrån dina önskemål och förutsättningar. Syftet är med en praktik är att utreda arbetsförmåga, få erfarenhet och att få nya kontakter på arbetsmarknaden.

 • Friskvård och hälsa - Utifrån dina behov får du information om kost, motion, sömn och stress. Vi erbjuder motiverande samtal om friskvård och kan ge stöd i att påbörja olika friskvårdsaktiviteter.

 • Körkortsteori - Catch Up erbjuder möjlighet att studera körkortsteori via ett webbaserat program.

 • Nätverk - Utifrån din situation och behov kan CatchUp tillsammans med dig stärka och utöka ditt privata och professionella nätverket av betydelsefulla personer som kan ge dig rätt stöd.


Vill du veta mer?

Fråga din handläggare inom socialtjänsten eller ta kontakt med oss på Catch Up.Klagomål

Information om våra rutiner för klagomål

Om du som elev/studerande anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du;

 • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 

 • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Du når rektor genomt Kontaktcenter. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.

 • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via Kontaktcenter Kontakta oss (skovde.se). Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

Gäller klagomålet kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig rektor klagomålet. Gäller klagomålet rektors agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.


 

Värdegrund

Information om vår värdegrund

Hos Vuxenutbildning Skövde har alla rätt att studera oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller ålder.

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Vuxenutbildningen värdegrund utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Hos Vuxenutbildning Skövde är alla olika som individer men har samma rättigheter och värde!

 • Vuxenutbildning Skövde ska vara fritt från diskriminering, trakasserier och kränkningar.
 • Varje individ ska känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad i skolan.
 • Alla elever och all personal ska ha god kännedom om värdegrundsfrågor och arbeta aktivt efter likabehandlingsplanen.

  Här hittar du Vuxenutbildning Skövdes likabehandlingsplan 2022-2023