För företag och organisationer

Om oss

Vuxenutbildning Skövde är en del av Skövde kommun. Vuxenutbildning Skövde är arbetsplats för cirka 2500 elever/studeranden och 100 personal. Vi är en kreativ arbetsplats med fokus på flexibel utbildning och individanpassad undervisning för vuxna.

Du läser mer om vår verksamhet här

Vår verksamhet omfattar ett brett och djupt utbildningsutbud för vuxna;

  • Komvux på gymnasial nivå – både teoretiska kurser och praktiska yrkesutbildningar 
  • Komvux på grundläggande nivå - teoretiska kurser
  • Lärlingsutbildning för vuxna
  • Lärvux – komvux som anpassad utbildning för vuxna
  • Neutral och kostnadsfri studie- och karriärvägledning 
  • Prövning och validering
  • Samhällsorientering för nyanlända 
  • Svenska för invandrare
  • Skövde Yrkeshögskola – eftergymnasiala program och kurser skräddarsydda ihop med anställande arbetsliv – är en del av Vuxenutbildning Skövde
  • Uppdragsutbildning

 

Du kan läsa mer om vårt utbud här

Skolledning

Vuxenutbildningens ledning består av:

Lisbet Sjödin
Administrativ chef Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)

Frida Eliasson
Rektor med ansvar för svenska för invandrare och samhällsorientering för nyanlända

Anders Liedholm
Rektor med ansvar för teoretisk utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och Lärvux

Johan Lindell
Rektor med ansvar för gymnasial yrkesutbildning

Mikael Hultberg
Enhetschef med ansvar för Skövde Yrkeshögskola

Johan Strömberg
Avdelningschef för Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)


Du når skolledningen genom Kontaktcenter 
Kontakta oss (skovde.se)

Nära samarbete i Skaraborg 

De 15 kommunerna i Skaraborg har genom ett samverkansavtal beslutat  att i ett nätverk samarbeta kring vuxenutbildning. Nätverkets syfte fokuserar på stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet. Du kan läsa mer på Skaraborgs kommunalförbunds hemsida här
Startsida (skaraborg.se)

En viktig del av samarbetet är yrkesutbildning Skaraborg som du läser mer om här
Yrkesutbildning Skaraborg (webnode.se)

Samarbete med företag och organisationer

Ett viktigt uppdrag vi har är att hjälpa till att kompetensförsörja det lokala och delregionala arbetslivet. Vi samarbetar med det anställande arbetslivet - både privata och offentliga arbetsgivare - på en lång rad olika sätt. Tillsammans med arbetslivsföreträdare startar vi  upp utbildning mot bristyrken. Representanter för företag och organisationer träffar vi i olika branschråd och i ledningsgrupperna för våra yrkeshögskoleutbildningar.

Arbetsplatser i Skövde och andra delar av Skaraborg emot våra vuxelever på yrkesutbildningar på praktik (så kallad APL) respektive tar emot vuxlärlingar. Våra yrkeshögskoleelever gör sina LIA-kurser (lärande i arbete, en sorts praktik) på arbetsplatser. Inte sällan väljer arbetsplatserna att anställa eleverna/studerande/lärlingar efter avslutad examen.

Aktuella projekt

Vi är en del av Skövde kommuns projekt Jobb för unga
Vi är en del av ESF-projektet STEG
ESF-projekt React EU – Get Ready in West

Här finns vi

Vi finns på två adresser. I "Gamla läroverket" på Wennerbergs Gata 2, hus F, finns våra teoretiska kurser på grundläggande- och gymnasial nivå. I hus G, finns Skövde Yrkeshögskola samt delar av administrationen, gymnasial yrkesutbildning i form av vård- och omsorgsutbildning samt vår lärlingsutbildning. På Regementsgatan 7 finns vår utbildning i svenska för invandrare (Sfi) samt vår reception som hjälper dig med frågor som rör hela Vuxenutbildningen.

 

Byggnader

Wennerbergs Gata

Byggnader

Regementsgatan

Våra undervisningslokaler

Vi har utöver mer traditionella klassrum flera flexibla och moderna studiemiljöer med fokus på samarbete.