Logotypen för projektet FramtidWest

FramtidWest – FutureWest ska öka kompetensen

Projektet "FramtidWest – FutureWest" syftar till att öka kompetensen hos medverkande vuxenutbildningars personal samt hos personal från företag som vuxenutbildningen samarbetar med kring framtidens yrkesutbildning och arbetsmarknaden.

Projektet pågår från 1 januari 2022 fram till april 2023.

Projektägare är Nätverk Westum, en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige där Skövde ingår.

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

  • Ökad kunskap kring framtidens arbetsmetoder, yrkesprofiler och arbetsförhållanden
  • Öka kunskap kring framtida utbildningsmetoder
  • Ökad kunskaps-och metodutveckling i arbetsmiljöarbete inom ramen för yrkesutbildning
  • Öka kompetensen kring diskriminering och mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum samt personal från de företag som involverade medlemmar samverkar, med fokus på yrkeslärarna och handledarna.