Man håller i två barn

Byggutbildningar - anläggning, mur, plattsättning, träarbetare

Murare, plattsättare, träarbetare och anläggningsarbetare.

Utbildningslängd/kurslängd: Cirka 50 veckor vid 100 procents studietakt
CSN-berättigad: Ja
Sista ansökan: Ansökan öppen 15 augusti - 15 september, 2024
Kurs-/utbildningsstart: 28 oktober, 2024

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom något av ovanstående yrken och för dig som redan jobbar i byggbranschen och har behov av att fortbilda dig. Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom byggbranschen.

Vuxenutbildningen Skövde erbjuder följande utbildningsformer, skolförlagd och lärling inom byggutbildningarna. 

 

Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetarens arbetsuppgifter kan vara ledningsbyggnad, anläggning av gräsytor, plantering, stensättning, vägarbete och grundläggningsarbete mm. I utbildningen ingår också enklare snickeri, betongarbete, armering och murning.

Murare

Murarens huvudsakliga arbetsuppgifter är murning inomhus och utomhus, såväl tegel- och blockmurning av valv, eldstäder och skorstensstockar. Du lär dig att putsa fasader för hand och med spruta samt att putsa väggar och tak inomhus i till exempel kyrkor. En del murare väljer att specialisera sig till kakelugnsmakare eller stuckatörer eller att bli specialister på eldfast murning.

Plattsättare

Plattsättaren arbetar med kakel, keramiska material, mosaik och andra plattor för utsmyckning och funktion. Arbetsuppgifterna kan vara plattsättning av inneväggar och golv i alltifrån badrum till storkök och simhallar. I arbetsuppgifterna ingår även underarbeten såsom enklare puts och fuktisolering.

Träarbetare

Träarbetarens arbetsuppgifter är mycket varierande. Du kommer att få arbeta med mellanväggar, tak, fönster, dörrar och snickerier samt med formning och stamning. Du utbildas för att både kunna arbeta med nyproduktion och renovering av byggnader.

 

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Studieform och studietakt

Studieplaner

Studiefinansiering

Validering

Kontakta oss

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.