Studieplan

Grund

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p

 • Skapande verksamhet, 100 p (Du som läser till barnskötare läser denna kurs)
 • Specialpedagogik 2, 100 p (Du som läser till elevassistent läser denna kurs)