Studieplan

  • Orienteringskurs, 200 p
  • Branschkunskap, 100 p
  • Servicekunskap, 100 p
  • Praktisk marknadsföring 1, 100 p
  • Personlig försäljning 1, 100 p
  • Entreprenörskap, 100 p
  • Handel specialisering, 100 p
  • Information och kommunikation 1 100 p
  • Komvuxarbete, 100 p