Studieplan

Termin 1
Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Anatomi och fysiologi 2, 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning  1, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Social Omsorg 1 100 p
Psykologi 1, 50 p
Data, orienteringskurs, 50 p

Termin 2
Hälso-och sjukvård  1, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Social Omsorg 2, 100 p
Samhällskunskap 1a1 1, 50 p
Data, orienteringskurs, 50 p 

Termin 3
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Hälso och sjukvård 2, 100 p
Omvårdnad 2, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Vård-och omsorg specialisering eller Komvuxarbete 100 p

För att få diplom från Vård-och omsorgscollege måste du ha godkända betyg i 1500 poäng. I dessa poäng ska kursen svenska A/1 alternativt svenska som andraspråk A/1 ingå. Kursen ingår inte under ordinarie utbildning utan får vid behov läsas vid sidan om.