För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och Yh-Stödpedagog

Utbildningen startar den 28 augusti med en närträff som sker digitalt måndag och tisdag 28 och 29 augusti.

Innan närträffen har du en första uppgift som beskrivs i pdfén "Välkommen till Stödpedagog" som du hittar under dokument på denna sida. Där hittar du även kontaktuppgifter om du har frågor, kursplaner etc.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Anne Kruse. Du hittar kontaktuppgifter i häften "välkommen till stödpedagog" under dokument.

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan för studiemedel. 
230828-240112 - Yhpoäng 50
240115-250531 - Yhpoäng 50
240826-250110 - Yhpoäng 50
250113-250530 - Yhpoäng 50

Välkommen!