Om oss

Vår verksamhet

Yrkeshögskoleutbildning är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

Skövde Yrkeshögskola, som är en del av vuxenutbildningen i Skövde kommun, arbetar ett 15-tal lärare varav några har tilläggsuppdrag som utbildningsledare. Ett antal gästlärare och utbildningskonsulter är engagerade i utbildningarna. Skövde Yrkeshögskola återfinns i lokaler på Trängenområdet i Skövde samt i G-huset på Wennerbergs gata.

Läs mer om vårt utbildningsutbud.

Skövde kommun är huvudman

Skövde Yrkeshögskola är en del av Skövde kommun. Kommunstyrelsen är vår politiska nämnd. Skövde Yrkeshögskola ingår i Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA) tillsammans med kommunens två arbetsmarknadsenheter.

Du kan läsa mer om den politiska organisationen här: 
Organisation & styrning

Skolledning

Mikael Hultberg är enhetschef med ansvar för Skövde Yrkeshögskola.
Johan Strömberg är Avdelningschef för Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)

Du når skolledningen genom Kontaktcenter 0500 - 49 80 00.

Besöksadress

G-huset, Wennerbergs gata 2, 541 51 Skövde

Vi som arbetar på Skövde Yrkeshögskola

Du når oss genom Kontaktcenter 0500 - 49 80 00

Administration och Enhetschef
Mikael Hultberg, Enhetschef
Annetthe Dahlberg, Verksamhetsutvecklare
Marita Saari, Administratör
Joakim Wetterskog,  Studie- och yrkesvägledare
Martin Rubensson,  Studie- och yrkesvägledare    

Ambulanssjukvårdare
Helene Hillarsdotter, Utbildningsledare och lärare
Johannes Johansson. Lärare
Marcus Johansson Olsén, Lärare
Thomas Karlsson, Lärare

Demensspecialiserad undersköterska
Annetthe Dahlberg, Utbildningsledare och lärare
Anna Ekstrand, Lärare
Annelie Svensson, Lärare

Medicinsk sekreterare
Jessica Wänghult, Utbildningsledare och lärare
Ingela Rosenqvist, Lärare

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Helene Hillarsdotter, Utbildningsledare och lärare
Malena Jaktlund, Lärare

Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi
Kristina Samuelsson, Utbildningsledare och lärare
Anna Ekstrand, Lärare

Specialistundersköterska inom äldreomsorg
Kristina Samuelsson, Utbildningsledare och lärare
Päivi Varis Petersson, Lärare

Stödpedagog
Anne Kruse, Utbildningsledare och lärare
Maria Wixtröm, Lärare

I samverkan med andra samt kommande tekniska utbildningar
Klas Hedenberg, Utbildningsledare och lärare

Arbeta hos oss

Det är utvecklande att arbeta som lärare inom Skövde Yrkeshögskola! Lärarna bedriver undervisning av grupper på plats i klassrum, ger fjärrundervisning (där lärare och studerande är åtskilda i rum men inte i tid) respektive genomför distansutbildning (där lärare och studerande är åtskilda i både tid och rum). Det finns också varianter som innebär en kombination av ovanstående.

Skövde Yrkeshögskolas eventuellt lediga tjänster hittar du under Lediga jobb - Skövde kommun.