Skövde Yrkeshögskolas nyhetsbrev

Skövde Yrkeshögskola får fortsätta att bedriva yrkeshögskoleutbildningarna Medicinsk sekreterare och Specialistundersköterska äldreomsorg. Skövde Yrkeshögskola erbjuder flera specialiserade yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna startar vecka 35, hösten 2022. Ansökan öppnar den 7 februari och stänger den 8 maj.

Beviljade utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) meddelade den 11 januari 2022 att Skövde Yrkeshögskola får fortsätta att bedriva yrkeshögskoleutbildningarna:
- Specialistundersköterska äldreomsorg

- Medicinsk sekreterare
Myh mottog 1239 ansökningar, vilket totalt omfattar 131 416 utbildningsplatser. En majoritet av årets ansökningar var från storstadsregionerna och 45 procent avser utbildning på distans. Myh har budgetutrymme för att bevilja ungefär en tredjedel av ansökningarna och prioriterar därför områden där behovet på arbetsmarknaden är som störst.


Skövde yrkeshögskola erbjuder specialiseringar 

Skövde Yrkeshögskola erbjuder flera specialiserade yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna startar vecka 35, hösten 2022.  Ansökan öppnar den 7 februari och stänger den 8 maj.

Skövde Yrkeshögskola bedriver yrkeshögskole-utbildningar inom de områden som arbetslivet efterfrågar. Det är ett inspirerande arbete som genomförs tillsammans med arbetslivet för att möta framtidens behov.

 


Skövde yrkeshögskolas yrkeshögskoleutbildningar 

Hösten 2022 startar Skövde Yrkeshögskola följande yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna är öppna för ansökan 7 februari-8 maj.

Distansutbildningar

Demensspecialiseradundersköterska, 200 Yhp, bedrivs på distans med studietakt 50%. Utbildningen ger ett specialiserat förhållningsätt för att möta personen med demenssjukdom på bästa sätt. Läs mer här.  

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård, 200 Yhp bedrivs på distans med studietakt 50%. Utbildningen ger kunskap och kompetens för att självständigt utföra patientnära arbete i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Utbildningen ger även kunskap och kompetens för att förbättra vården för att öka patientsäkerheten. Läs mer här.  

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi, 100 Yhp bedrivs på distans med studietakt 50%. Utbildningen ger kunskap och kompetens om välfärdsteknologi och hur den digitala tekniken kan anpassas och användas. Läs mer här

Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg, 200 Yhp, bedrivs på distans med studietakt 50%. Utbildningen ger specialiserad kunskap och kompetens för att vara med och utveckla framtidens äldreomsorg. Läs mer här

Stödpedagog, 200 Yhp, bedrivs på distans med studietakt 50%. Utbildningen är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som arbetar eller har arbetat som stödassistent inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper för att kunna vägleda kollegor i ett pedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Läs mer här

Bundna utbildningar

Ambulanssjukvårdare, 200 Yhp bedrivs på plats med studietakt 100%. Utbildningen ger dig förutsättningar att kunna fungera som en kvalificerad resurs inom svensk ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdare deltar i teamarbetet tillsammans med ambulanssjuksköterska eller annan medicinsk personal i prehospital akutsjukvård i katastrofmedicinska situationer. Läs mer här.  

Bygg- och anläggningsledare, 400 Yhp bedrivs på plats med studietakt 100%. Utbildningen ger kunskap och kompetens för att säkerställa att arbetet inom bygg- och anläggning framskrider enligt tid- och kostnadsplan samt på ett kvalitets- och arbetsmiljösäkert sätt. Läs mer här

Medicinsk sekreterare, 400 Yhp bedrivs på plats med studietakt 100%. Utbildningen ger kunskap och kompetens för att fungera som ett specialiserat stöd i vården. Utbildningen ger även kunskap och kompetens för att vara en resurs i arbetet kring att säkerställa och förbättra kvaliteten i vården. Läs mer här


Skövde Yrkeshögskola kan erbjuda platser på enstaka kurser i utbildningar i mån av plats.

Villdu veta mer om Skövde Yrkeshögskola och de yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs, titta på sidorna här eller kontakta oss via Skövdekommunskontaktcenter tel.0500-4980 00.