Ansökan öppen för Demensspecialiserad undersköterska

Nu har ansökan öppnat för höstens utbildningsstarter vid Skövde yrkeshögskola. Demensspecialiserad undersköterska är en specialistutbildning för vård- och omsorgspersonal, som ger fördjupad yrkeskompetens inom demensområdet. Utbildningen ger ett specialiserat förhållningsätt för att möta personer med demenssjukdom på bästa sätt. Läs gärna mer om utbildningen här.  

Hälsningar Anna, Anneli och Kristina