Demensspecialiserad undersköterska - närträff

Demensspecialiserad undersköterska har haft två digitala närträffsdagar med varierat innehåll.

Dag ett introducerades kursen Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet där studerande fick reflektera över vad som kännetecknar en bra arbetsplats. Under dag två föreläste enhetschef/demenssamordnare Susanne Sandén om design av framtidens vårdmiljöer för personer med demenssjukdom. Susanne Sandén är också ordförande i Ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppen består bland annat av representanter från arbetslivet, som tillsammans med utbildningsanordnaren ansvarar för att utbildningen leder till rätt kompetens.
Hälsningar  Anna, Anneli och Kristina