Funktionsnedsättningar- Kort kurs

Du har nu möjlighet att söka kursen Funktionsnedsättningar som vänder sig till personer som har erfarenhet av arbete med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Att höja kunskaperna om och förståelsen för konsekvenserna av de vanligast förekommande funktionsnedsättningarna kommer att bidra till en ökad livskvalitet för personer som behöver stöd.

Kursen startar 

Länk till information om kursen.