Kurs beviljad

Vår ansökan om kursen Palliativ vård och omsorg 50 Yhp har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan. Kursen kommer att starta under hösten 2024. Den kommer att vara på 50% och distans. Mer information kommer inom kort.