Etik och professionellt förhållningssätt

Antal poäng: 15 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 50 procents studietakt, distans
Antal platser: 6 platser
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Utbildningsbevis
Sista ansökan: Ansökan är stängd
Kursstart: Mars, 2023

Du som har erfarenhet av arbete med stöd till människor med funktionsnedsättning har nu möjlighet att söka en kortare utbildning. Kursen Etik och professionellt förhållningssätt är en del av den nationellt likvärdiga kursplanen för Stödpedagogutbildningen (MYHFS2019:1) vilket ger dig möjlighet att tillgodoräkna den om du senare vill studera till stödpedagog. .

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Vilka förkunskaper behöver du?

Urval

Studieform

Kostnader

Särskilt pedagogiskt stöd

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.